top of page

אורי נוטע - קטלוג עסקים לרכישה

בית קפה רשתי

בית קפה רשתי

סניף עם רחבה חיצונית ענקית, ומחזורים גבוהים טרם הקורונה. פעיל כל השבוע.

מחיר סמלי של 400,000 ש"ח.

מחיר:

העסקה הטובה ביותר עבורך! 

לשיחת ייעוץ ללא עלות

bottom of page