top of page

אורי נוטע - קטלוג עסקים

מסעדת דגל של רשת מצליחה מאד

מסעדת דגל של רשת מצליחה מאוד, מוכרת ואיכותית, בעלת מחזור מכירות גבוה מאוד, עם רווח גבוה מאוד בהתאם, פעילה כל השבוע, מחפשת להעביר את הסניף לזכיין איכותי, במתווה ארוך ומדורג, עם ליווי מלא. ניתן לפרוס ולרכוש אחוזים במתווה מסודר. עסק לחיים! נמצא בצפון. נוף חריג בתחום...

היקף העסקה סביב 8 מיליון ש"ח,

מחיר:

העסקה הטובה ביותר עבורך! 

phone_edited.png

לשיחת ייעוץ 

bottom of page