top of page

אורי נוטע - קטלוג עסקים לרכישה

 חברת שילוח והפצה

חברת שילוח והפצה

חברה ייחודית, המתמחה בשילוח מוצרים בטמפרטורה מבוקרת. לחברה יש את כל הרישיונות המתאימים והסכם הפצה בלעדי מול גוף חזק בתחום. החברה מחזיקה כ 10 -12 רכבים מותאמים לפעילות, ומחסן בצפון. החלוקה בכל הארץ. כולל חלק מהרכבים שכבר שולמו וחלק בליסינג.

היקף עסקה סביב 1.9 מיליון

מחיר:

העסקה הטובה ביותר עבורך! 

לשיחת ייעוץ ללא עלות

bottom of page