top of page

אורי נוטע - קטלוג עסקים

חברת שילוח והפצה

חברה ייחודית, המתמחה בשילוח מוצרים בטמפרטורה מבוקרת. לחברה יש את כל הרישיונות המתאימים והסכם הפצה בלעדי מול גוף חזק בתחום. החברה מחזיקה כ 10 -12 רכבים מותאמים לפעילות, ומחסן בצפון. החלוקה בכל הארץ. כולל חלק מהרכבים שכבר שולמו וחלק בליסינג.

היקף עסקה סביב 1.9 מיליון

מחיר:

העסקה הטובה ביותר עבורך! 

phone_edited.png

לשיחת ייעוץ 

bottom of page