top of page
Search
  • Writer's pictureUri Notea

שוקלים לקנות עסק קיים? מהי בדיקת נאותות?

בדיקת נאותות (Due Diligence) היא תהליך הבדיקה והאימות של מידע ומסמכים של העסק הקיים שאתה שוקל לרכוש. המטרה העיקרית של בדיקת הנאותות היא לאסוף מידע מקיף ולבחון את הנתונים הפיננסיים, המשפטיים, התקניים והתפעוליים של העסק. תהליך זה מאפשר לך להבין במדויק את המציאות והסיכונים הקשורים לרכישת העסק.


בדיקת הנאותות תכלול לרוב את הבדיקות הבאות:


1. בדיקה פיננסית: בדיקה של דוחות הכנסות והוצאות, דוח רווח והפסד, דוח שוק, דוח יומן חשבונות, רשימת הפעילים במועד הניהול, ובדיקה של כל רשומות פיננסיות נוספות כמו חשבון הפיננסי של העסק, החובות וההתחייבויות הקיימות.


2. בדיקה משפטית: בדיקה של הרישומים המשפטיים של העסק, חוזים, רישיונות, זכויות רוחניות, תביעות אזרחיות פעילות, ובדיקה של כל הרשומות המשפטיות הקיימות ביחס לעסק.


3. בדיקת תהליכים ומערכות: בדיקה של תהליכים פיננסיים, תהליכים ניהוליים, מערכות מידע וטכנולוגיה, תהליכים תקניים ותהליכי בקרה פנימית.


4. בדיקת יחסי לקוחות וספקים: בדיקה של יחסים וחוזים עם לקוחות מובילים, ספקים ראשיים, ושותפים עסקיים חשובים.


5. בדיקת נכסים: בדיקה של הנכסים הפיזיים, רכוש רוחני, מניות ומניות בתוך חברות חכמות, ובדיקת הערך השווי הוא והרכוש מתאימים את העסק.


בדיקת הנאותות מומלצת במיוחד לפני רכישת עסק, כדי לוודא שאתה מבין את הנתונים המלאים ולא מתעסק ברכישה שעשויה להיות מסוכנת או לא רווחית עבורך. כדאי להשתמש במומחים כמו עורך דין או מתווך עסקים שיכולים ללוותך בתהליך ולספק את הייעוץ המקצועי המתאים לך.


8 views0 comments

댓글


bottom of page